Groen krediet met interestbonificatie is een succes in 2010

In detail

het kader van het economisch relanceplan nam de regering eind 2008 de beslissing om groene kredieten met interestbonificatie in te voeren, onder meer ter ondersteuning van de Belgische economie en de bouwsector. Daarbij draagt de overheid de interest ten belope van 1,5% voor kredieten die natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende doeleinden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het plaatsen van zonnepanelen, dakisolatie, dubbele beglazing, enz. Er werd een maximum voorzien van 15.000 euro per jaar, per woning en per kredietnemer. Bovendien werd voorzien dat de overige interesten, die niet door de overheid ten laste worden genomen en die de kredietnemers zelf moet betalen, ten belope van 40% fiscaal aftrekbaar zijn. Ingevolge deze maatregel werden reeds heel wat “groene kredieten” verstrekt. In 2010 betrof het ongeveer 60.000 kredieten (in de vorm van een consumenten- of hypothecair krediet) voor een totaal bedrag van om en bij de 1 miljard euro. Vooral naar het einde van het jaar viel een opmerkelijke stijging waar te nemen, wellicht verbonden met het feit dat bepaalde andere (overheids)tussenkomsten, zoals de “groenestroomcertificaten”, vanaf begin dit jaar sterk verminderden. Volgens een studie van McKinsey zullen in de komende 20 jaar ongeveer 30 miljard euro investeringen in energie-efficiëntie nodig zijn in gebouwen en de industrie om de Europese klimaatdoelstellingen voor België te realiseren. De financiële sector berekende dat voor deze investeringen in gebouwen en industrie samen jaarlijks tot 1 à 2 miljard euro extra financiering nodig zal zijn. De regeringsmaatregel inzake de interestbonificatie heeft er in 2010 op zich reeds voor gezorgd dat minstens de helft van die inspanning werd gehaald. De financiële sector vraagt dan ook dat deze efficiënte maatregel ook na 2011 zou behouden blijven, en zo mogelijk uitgebreid worden tot kredieten voor het bouwen van een passiefhuis of het verbouwen van een woning tot een passiefhuis.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Let op, geld lenen kost ook geld.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor renovatieleningen.

De vergelijkingstabel voor groene leningen.

©Bankshopper.be