Groei duurzaam bankieren zet door

In detail

Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, groeit in 2009 met 30% tot EUR 4,9 miljard.

Het aantal klanten stijgt met ruim 50.000 tot 242.000.

Triodos Bank nv is in 2009 gegroeid met 26%. Het balanstotaal bedraagt 3,0 miljard EUR. De kredietverlening aan duurzame bedrijven groeit met 31% tot EUR 1,7 miljard. Een recordgroei voor de bank in haar 30-jarige bestaan. Op 2 december heeft de bank in Frankfurt haar Duitse vestiging geopend.

De nettowinst over 2009 van Triodos Bank is EUR 9,5 miljoen. Dit is 6% lager dan de winst over 2008. De belangrijkste oorzaak is dat de bank een voorziening heeft getroffen van EUR 2,6 miljoen in het kader van het Deposito Garantie Stelsel als gevolg van het faillissement van de Nederlandse DSB Bank.

De Belgische vestiging groeide met 26%. De kredietportefeuille nam toe met 38% tot EUR 357,6 miljoen. De toevertrouwde middelen stegen met 24% naar EUR 708,7 miljoen. De bijdrage in de winst van de bank bedroeg EUR 2,5 miljoen (een quasi-verdubbeling t.o.v. 2008 toen de winst EUR 1,3 miljoen bedroeg). Het aantal klanten steeg met 22% en bedraagt ruim 37.800. Het aantal medewerkers steeg van 53 naar 70.

100% duurzame kredietverlening

De belangrijkste ambitie van Triodos Bank voor 2010 is de groei van de kredietportefeuille met meer dan 40%. De bank wil in 2010 nog sterker groeien dan de recordgroei van 2009. De zeer succesvolle aandelenemissie in de herfst van 2009 en de constante toestroom van spaargelden, maakt die verdere groei van de kredietportefeuille mogelijk.

Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België: “Alleen al in de Belgische vestiging hebben we in 2010 voor 200 miljoen euro nieuwe kredieten beschikbaar. De kredieten zullen naar sectoren gaan die Triodos al vanaf het begin financiert: hernieuwbare energie, sociale economie, rusthuizen, cultuur, de biosector, wijkgezondheidscentra en duurzame bouwprojecten. Dit zijn sectoren die geen last hebben ondervonden van de crisis. Zij dragen bij tot de groei van een duurzame economie en scheppen werkgelegenheid.”

Triodos Bank financiert uitsluitend bedrijven, projecten en organisaties met een positieve meerwaarde voor de samenleving. Zowel voor de kredietverlening door de bank als voor de investeringen door Triodos beleggings- en investeringsfondsen gelden strikte en heldere criteria ten aanzien van duurzaamheid, consulteerbaar via de website van de bank.

Banken spelen immers een cruciale rol bij de transitie naar een duurzame samenleving. Duurzame energie is bijvoorbeeld een groeimarkt waar Triodos Bank aanvankelijk pionier en nu expert in is.

Duurzame energie

Eind 2009 financiert Triodos Groep via de bank en haar investerings- en beleggingsfondsen, meer dan 275 duurzame energieprojecten in Europa. Het gaat om ruim 175 windenergieprojecten, 85 zonne-energiecentrales en tientallen kleinschalige biomassa- en waterkracht projecten. Gezamenlijk zijn deze projecten goed voor 950 MW. Zij produceren 2,25 miljard Kwh per jaar ofwel het energieverbruik van 630.000 huishoudens. Dit betekent dat meer dan 800.000 ton COo2 per jaar vermeden is.

Op hoofdpunten zijn in 2009 de volgende resultaten geboekt:

  • Balanstotaal Triodos Bank : EUR 3,0 miljard (26% groei)
  • Aantal klanten 242.000 (27% groei)
  • Duurzame projecten gefinancierd: EUR 1,7 miljard (31% groei)
  • Netto resultaat Triodos Bank: EUR 9,5 miljoen (6% lager)
  • De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank is 16,3% (2008: 13,0)
  • Aantal medewerkers 576 (21% groei)

Vooruitzichten

Voor 2010 verwacht Triodos Bank eveneens een sterke groei van de activiteiten. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht de bank over 2010 een positief resultaat te behalen. De bank zal ook in 2010 actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de verduurzaming van onze samenleving en de rol en betekenis van banken als financiers van de noodzakelijke verandering.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijk hier op onze website de renovatielening en groene lening.

© copyright 2009 Bankshopper.be