Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen (Vlaamse regering)

Voor wie?

De Verzekering Gewaarborgd Wonen is er voor iedereen die een hypothecaire lening afsluit om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren en die aan bepaalde toetredingsvoorwaarden beantwoordt. Met deze verzekering helpt de Vlaamse overheid u uw lening gedeeltelijk af te betalen indien u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen: als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen!

Voor meer info, voorwaarden en aanvraagformulieren: – surf op Verzekering Gewaarborgd Wonen – of bel naar het nr. 1700 (Vlaamse Infolijn) Belangrijk: De verzekering moet aangevraagd worden binnen het jaar nadat de eerste kapitaalsopname van uw hypothecaire lening plaatsgevonden heeft. De aanvraagformulieren moeten gestuurd worden naar het agentschap Wonen-Vlaanderen. Het agentschap onderzoekt uw aanvraag en beslist of aan de voorwaarden voldaan is.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2019 Bankshopper.be

Gerelateerde artikelen