Gratis bescherming tegen werkloosheid

In detail

De kranten maken er elke dag melding van: herstructureringen, afdankingen en werkloosheid. Toch vergeten heel veel mensen zich hiertegen te beschermen … hoewel dat gratis kan. In Vlaanderen gaat het om de “Verzekering Gewaarborgd Wonen”, die door de Vlaamse overheid wordt uitgegeven. Werkenden kunnen de verzekering gedurende het eerste jaar na opname van kapitaal voor een maximale periode van 10 jaar afsluiten als zij een hypothecaire lening aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. Wie tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan een tegemoetkoming in de aflossing van zijn lening krijgen.

Meer details zijn hier beschikbaar.