Goffin wijzigt de rente op kasbons

In detail

  • De kasbon zonder kapitalisatie op 1 jaar gaat van 2,80% naar 1,80%
  • De kasbon zonder kapitalisatie op 5 jaar gaat van 3,50% naar 3,75%
  • De kasbon zonder kapitalisatie op 8 jaar gaat van 3,50% naar 4,25%

De kasbons met kapitalisatie ondergaan een zelfde wijziging. U dient steeds rekening te houden met een roerende voorheffing van momenteel 15%.

Meer info

De website van Goffin Bank

Overzicht van de rentestanden van de kasbons

Goffin Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Goffin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.