Goffin verlaagt de basisrente van de Premio spaarrekening

In detail

De Premio Spaarrekening van Goffin Bank

De basisrentevoet voor de Premio spaarrekening daalt van 2,30 % naar 2.00%. De getrouwheidspremie blijft 0,50%.

De voorwaarden op de klassieke spaarrekening en de Gs spaarrekening blijven behouden.

Meer info

De website van Goffin

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Goffin valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Goffin Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be