Goffin bank wijzigt de spaarrente

In detail

Goffin bank wijzigt per 1 janauri 2013 de rente van de spaarrekeningen. De basisrente daalt van 1,50% naar 1,00%. De getrouwheidspremie stijgt van 0,30% naar 1,20%.

Voor een rekening op uw naam bent u vrijgesteld van roerende voorheffing op uw intresten tot 1.880 euro. Voor rekeningen op naam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden is zelfs tot 3.760 euro aan intresten vrijgesteld. Wanneer u meerdere rekeningen hebt en het totaal van uw intresten de vrijgestelde drempel overschrijdt, moet u dit zelf aangeven op uw belastingformulier.