Goffin Bank en CKV gaan krachten bundelen

In detail

Goffin Bank NV en Centrale Kredietverlening NV (“CKV NV”) hebben beslist om hun krachten te bundelen en om samen één bank te vormen. Sinds 1 mei 2013 zijn alle bankactiviteiten van Goffin Bank NV overgegaan naar CKV NV. Voor de klanten betekent dit dat hun krediet en / of spaarproducten (spaarrekeningen, termijnrekeningen en / of effectenrekeningen) bij Goffin Bank NV zijn overgedragen aan CKV. Vanzelfsprekend blijven alle contractuele voorwaarden gewoon doorlopen. Hun dossier zal vanaf nu verder worden beheerd door CKV NV. Deze integratie werd goedgekeurd door de Nationale Bank van België en door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze goedkeuring zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.