Goedkopere hospitalisatieverzekering op vraag

In detail

Assuralia, de Beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, werkte, op verzoek van Minister D. Reynders, een gedragscode hiervoor uit. Zij legt aan de aangesloten verzekeraars op dat, op vraag van de verzekerde, bij een te dure hospitalisatieverzekering voor een eenpersoonskamer er een alternatief moet worden aangeboden aan de verzekerde. Dit alternatief zal er uit bestaan dat u een lagere premie kan betalen aan de verzekeraar, die u een beperktere dekking zal aanbieden. Zo kan de dekking beperkt worden tot enkel een tussenkomst te voorzien voor een hospitalisatie in een tweepersoonskamer. Het is eveneens mogelijk dat uw oorspronkelijk contract aan te passen en een hogere vrijstelling op te nemen. Doordat de kost voor de verzekeraar via deze manier zal dalen, zal zij u een lagere premie kunnen aanbieden. Indien u dergelijke omzetting van uw contract vraagt, zal u niet opnieuw de medische aanvaardingsprocedure en/of een nieuwe wachttijd moeten doorlopen. Indien u dergelijke hospitalisatieverzekering reeds had opgezegd tussen 1 januari 2008 en 1 juli 2009 omwille van een premiestijging, kan u ook gebruik van maken van dit alternatief en opnieuw een hospitalisatieverzekering onderschrijven. De voorwaarden hiertoe is dat u 65 jaar of ouder bent en dat u deze aanvraag indient voor 30 september 2009. In dit geval zal de verzekeraar u een alternatief aanbieden zonder dat u opnieuw de medische aanvaardingsprocedure en/of nieuwe wachttijd moet doorlopen. De verzekeraar mag dus enkel rekening houden met uw gezondheidstoestand zoals u dit heeft meegedeeld bij de aanvang van het contract, dat u heeft opgezegd. Bovendien zullen de kosten enkel gedekt zijn vanaf dat u dit nieuw, alternatief contract heeft onderschreven. Er is dus geen terugwerkende kracht. Indien u gebruik wilt maken van één deze mogelijkheden, is het aangewezen dat u (bij voorkeur schriftelijk) contact opneemt met uw verzekeraar, die u een voorstel zal overmaken.

Meer info

De website van Assuralia

Bron

Website Assuralia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be