Gewone banken te duur voor onlinebeleggingen

In detail

De onderzoekers van Budget & Recht hebben diverse platformen voor onlinebeleggingen getest. Dat zijn websites waar de belegger rechtstreeks een beursorder kan geven, zonder dat een bankbediende eraan te pas komt. De dienstverlening van de gespecialiseerde onlinebrokers bleek doorgaans kwaliteitsvol, terwijl die van de gewone banken vaak slechts minimaal was. En toch zijn het precies de gewone banken die veel meer kosten aanrekenen. Ten onrechte dus. Duurder is niet beter.

De online investering op de testbank

Steeds meer beleggers kiezen voor onlinebrokerage: ze geven hun beursorders online en doen dus alles op hun eentje, zonder dat een bankbediende eraan te pas komt. Dat valt veel goedkoper uit, vooral sinds de gespecialiseerde onlinebrokers een ware prijzenslag hebben veroorzaakt. Bij de grote banken is men beduidend duurder af, maar zelfs zij rekenen voor de beursverrichtingen 25 tot 50 % minder aan als een cliënt online handelt dan wanneer hij een kantoor inschakelt. Test-Aankoop ging na of de beleggers op die platformen voor onlinebeleggingen op een kwaliteitsvolle dienstverlening mogen rekenen en vergeleek de kosten die men bij de betrokken spelers per jaar betaalt. Werden op de testbank gelegd : Argenta, BinckBank, BKCP, BNP Paribas Fortis, Bolero, Deutsche Bank, Dexia, Fortuneo, ING, KBC, Keytrade Bank en Lynx.

 Pure olinebrokers gebruiksvriendelijk

Test-Aankoop onderzocht of een belegger die het effect dat hij wil verhandelen, snel kan vinden en de order makkelijk kan geven, en of de broker daarna laat weten dat de verrichting terdege werd uitgevoerd. Dat is essentieel bij een onlinebelegging.

Daarnaast werd ook rekening gehouden met de toegang tot het platform, de mogelijkheid om telefonisch of via mail vragen te stellen, de duidelijkheid van de rekeningafschriften, en de onlineweergave van de evolutie van de persoonlijke portefeuille. Bij de gespecialiseerde onlinebrokers bleken Bolero, Keytrade Bank en BinckBank het meest gebruiksvriendelijke platform te hebben. Bij de gewone banken was er geen reden om van slechte kwaliteit te gewagen, maar volgens de studie was hun platform in bepaalde gevallen wel voor verbetering vatbaar.

Veel informatie bij pure onlinebrokers

De onderzoekers van Test-Aankoop stelden een wereld van verschil vast qua informatie die op het platform wordt geboden over de economie en de aandelenbeurzen in het algemeen, alsook over de beursgenoteerde bedrijven zelf. Volgens Budget & Recht bevatten Bolero en Keytrade Bank een schat aan informatie, maar zijn ook BinckBank, Fortuneo en Lynx verdienstelijk. Test-Aankoop waarschuwt er wel voor om voorzichtig om te springen met de info op die beleggingsplatformen: voor de doorsneebelegger is ze niet altijd even makkelijk te interpreteren.

 Hoge kosten bij gewone banken

  • Test-Aankoop maakte voor twee beleggersprofielen een simulatie van wat men bij de brokers uit de test op jaarbasis zou betalen:  De ene belegger bezat 10 aandelen voor in totaal € 50 000, en voerde 10 verrichtingen uit per jaar, elk van zowat € 2 500 tot € 5 000, alleen op de beurs van Brussel.
  • De andere belegger bezat 15 aandelen voor in totaal € 75 000, en voerde 20 verrichtingen uit per jaar, elk van zowat € 5 000, vooral op de beurs van Brussel, maar ook op die van Amsterdam en Parijs.

Er waren honderden euro's verschil tussen de duurste en de goedkoopste broker. Voor het eerste profiel kwam de berekening bij KBC uit op € 409, tegen slechts € 85 bij de Beste Koop die Test-Aankoop heeft aangeduid. Bij de grote banken zijn de kosten per verrichting torenhoog en bovendien rekenen zij kosten aan om de tegoeden op een effectenrekening te bewaren. De gespecialiseerde brokers zijn veel minder gulzig per verrichting, en behalve Bolero rekenen ze geen kosten aan voor de effectenrekening. In de simulaties van Test-Aankoop bleken BinckBank, BKCP, Fortuneo en Lynx het goedkoopst. Duurder is dus niet beter: waarom méér te betalen bij een gewone bank als de dienstverlening er toch maar minimaal is in vergelijking met die van een gespecialiseerde onlinebroker?

Wie springt eruit ?

  • Enkel kijkend naar de kwaliteit van het beleggingsplatform, komen die van Bolero, Keytrade Bank en BinckBank als de beste naar voren in het onderzoek van Test-Aankoop. Fortuneo volgt op enige afstand.
  • Ook rekening houdend met de kosten, biedt BinckBank de beste prijs-kwaliteitverhouding en verdient de titel van Beste Koop: de kosten liggen zowat 50 % lager dan bij Bolero en zowat 30 % dan bij Keytrade Bank (die zelf nochtans allebei nog beduidend goedkoper zijn dan de grote banken).
  • Voor de spaarder die al zijn bankzaken (zichtrekening, bankkaarten en spaarrekening ; onmogelijk bij BinckBank) bij één financiële tussenpersoon wil centraliseren, raadt Test-Aankoop Keytrade Bank aan. Wel heeft die bank in heel ons land slechts één enkel kantoor, in Brussel. Als dat een breekpunt is, is Deutsche Bank een goed alternatief: de onlinebrokerage valt mee qua kosten en het platform is van aanvaardbare kwaliteit.

Bron

Persbericht Testaankoop

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijk hier op onze website alle brokers en effectenrekeningen.

©Bankshopper.be