Getrouwheidspremie wordt sneller uitbetaald

In detail

De banken zijn bereid de getrouwheidspremie op het klassieke spaarboekje sneller aan hun klanten uit te betalen: aan het einde van elk kwartaal en niet langer aan het einde van het jaar. Dat meldt trends.be. Verwacht wordt dat ze daarover tegen het einde van de maand een akkoord bereiken met minister van Economie Johan Vande Lanotte. Vande Lanotte (sp.a) bond begin dit jaar de kat de bel aan. Hij vond de rentetarieven van het klassieke spaarboekje niet transparant genoeg. Vooral de getrouwheidspremie was hem een doorn in het oog. Hij dreigde er zelfs mee die af te schaffen. Zo ver lijkt het niet te komen.

Een concreet voorbeeld: een klant die in februari 2011 een bedrag op zijn spaarrekening stortte en dat liet staan tot februari 2012, kreeg tot hiertoe pas eind december 2012 de getrouwheidspremie uitgekeerd. In het nieuwe plan zou de getrouwheidspremie eind maart 2012 gestort zijn. Een definitief akkoord wordt verwacht tegen het einde van juni.