Getrouwheidspremie na 11 maanden verworven voor premium online Bnp Paribas Fortis

In detail 

Om de lancering van de Online Spaarrekening Premium extra in de verf te zetten, pakt BNP Paribas Fortis uit met een speciaal aanbod: voor elke nieuwe storting op de Online Spaarrekening Premium die u doet in januari (dus met verrichtingsdatum tussen 1 en 31 januari 2010) en die 11 maanden lang ononderbroken op de rekening blijft staan, is de getrouwheidspremie al na 11 maanden verworven. Deze getrouwheidspremie wordt aan het kapitaal op uw rekening toegevoegd met valutadatum 01/01/2011 en zal nadien automatisch hernieuwd worden voor een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden.

Noot van de redactie : Het betreft een benutting van een wettelijke mogelijkheid. Extract uit het KB op de spaarrekeningen: "De getrouwheidspremie wordt toegekend, ofwel voor de bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven, ofwel per kalenderjaar, voor de bedragen die gedurende ten minste 11 opeenvolgende maanden van datzelfde kalenderjaar op dezelfde rekening ingeschreven bleven."

Meer info

De website van Bnp Paribas Fortis

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Bnp Paribas Fortis valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Bnp Paribas Fortis

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be