Geniet fiscale voordelen met ontwikkelingsfonds Alterfin

Alterfin investeert het kapitaal van haar vennoten in organisaties in het Zuiden. Zij geven op hun beurt kredieten aan lokale boeren en ondernemers. Wie in een erkend ontwikkelingsfonds zoals Alterfin investeert, krijgt een belastingvermindering van 5% van zijn of haar investeringen. Elk jaar kunt u uw nieuwe investeringen op uw belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat u in België belastingplichtig bent).

Er zijn echter volgende belangrijke voorwaarden:

  • U moet in 2015 minimaal 437,50 euro storten (wat overeenstemt met 7 aandelen aan 62,50 euro).
  • De belastingvermindering voor 2015 bedraagt maximaal 320 euro. Voor Alterfin komt dat overeen met een investering van 6.437,50 euro (of 103 aandelen).
  • De aandelen moeten, behalve bij overlijden, ten minste 5 jaar ononderbroken in het bezit van de intekenaar blijven.
  • Elke persoon heeft recht op de volledige vermindering als de aandelen op zijn of haar naam uitgegeven zijn (en niet op naam van een koppel, familie, enz.).

Voorbeeld: In 2015 koopt u voor 6000 euro aandelen van Alterfin. Daarvoor krijgt u 300 euro belastingvermindering in het aanslagjaar 2016 (voor de inkomsten van 2015).

Dividend

Het dividend of de winstdeelname is de jaarlijkse financiële vergoeding voor uw investering in Alterfin. Elke vennoot heeft er recht op. De Algemene Vergadering beslist elk jaar indien er een dividend uitgekeerd wordt. Het dividend wordt prorata temporis berekend. Hoe vroeger in het jaar u op nieuwe aandelen intekent, hoe groter dus uw voordeel bij de uitkering van het dividend.

Als Alterfin winst maakt, besteden ze die als volgt:

  • Minstens 5% van de winst zetten ze opzij als reserve. Dat is wettelijk verplicht.
  • Tot maximaal 6% van de winst kunnen ze als dividend uitkeren.

Sinds 1998 zijn de activiteiten van Alterfin winstgevend. Sinds 2000 heeft Alterfin elk jaar een dividend uitgekeerd tussen 1% en 4%. Daarmee bewijst Alterfin dat ze, als sociale investeerder, op een duurzame manier met uw kapitaal omgaat.

De sociale doelstelling van Alterfin maakt dat ze geen buitensporige winsten nastreven. Toch wil Alterfin zijn financieringsactiviteiten volgens een gezonde bedrijfseconomische logica ontplooien.  Zij zijn ervan overtuigd dat dat de beste manier is om mee een financieel netwerk in het Zuiden uit te bouwen.

Tekent u in op aandelen voor 31 januari 2016 op aandelen van Alterfin dan ontvangt u per geïnvesteerde schijf van 1.250 euro (20 aandelen) een Oxfam-geschenkencheque ter waarde van 5 euro geldig in alle Oxfam-Wereldwinkels in België.

Vrijstelling van roerende voorheffing

Particuliere beleggers betalen geen roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 euro van het dividend, en dat per aandeelhouder. Boven 190 euro heft men een belasting van 25%. 

Meer info en intekenen voor eind 2015 kan op de website van Alterfin