Geen winstdeelnames voor Firstrekening van Ethias

Naar aanleiding van de financiële crisis in 2008 koppelde de Europese Commissie de staatssteun voor Ethias, net als voor andere financiële groepen, aan de naleving van diverse verplichtingen. In deze context werd Ethias vanaf 20 mei 2010 verplicht om geen nieuwe verzekeringscontracten Leven voor particuliere cliënten meer te commercialiseren. Teneinde de verplichting tot afbouw van de reserves Leven Individueel (hoofdzakelijk aangelegd door het FIRST-gamma) na te komen was Ethias bovendien vanaf 20 februari 2012 verplicht om de gewaarborgde rentevoet van de FIRST Rekeningen en Top FIRST te verlagen naar 0 % voor alle nieuwe stortingen alsook voor het toekomstige rendement van bepaalde contracten ouder dan 8 jaar.

Ethias meldt op haar website dat het rendement van de First-producten dit jaar beperkt blijft tot de gewaarborgde rentevoet. Dat betekent dat er op de First Rekening dit jaar geen enkele winstdeelname (WD) zal worden uitgekeerd.

Er zullen voor  2013 ook geen WD's zijn voor First Fiscaal en First Pensioensparen om dezelfde redenen als voor de FIRST Rekening (de toekomstperspectieven zijn ook identiek).

Minder kosten is meer rendement

Alle spaarverzekeringen met elkaar vergelijken en intekenen aan lage instapkosten kan via onze handige vergelijkingstabel.