Geen spaargarantie meer voor Kasbons?

In detail

Op dit ogenblik bent u tot 100000 euro beschermd als de bank waar u een kasbon gekocht hebt, failliet gaat. Voorwaarde is wel dat de kasbon ingeschreven is op een effectenrekening op naam. Als het echter van de Europese Commissie afhangt, komt daar verandering in. Er ligt immers een voorstel op tafel om kasbons uit de beschermingsregeling te halen. Als dat voorstel definitief wordt, moet België zijn interne wetgeving aanpassen. Wordt vervolgd.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor kasbons

©Bankshopper.be