Geen nieuwe Afer Europe+ contracten meer

Aviva Vie en Aviva Epargne zullen zich enkel nog concentreren op de Franse markt en hun activiteiten op de Belgische markt stopzetten.

Daarom zal het vanaf 27 november 2015 niet meer mogelijk zijn om nieuwe afsluitingen aan te gaan voor contracten van levensverzekering die werden aangeboden in samenwerking met AFER Europe+.

De lopende verzekeringscontracten zullen in geen enkel geval beïnvloed worden door deze beslissing, die alleen betrekking heeft op personen die mogelijks interesse hebben in het afsluiten van een nieuw contract. Gedurende de hele duur van de lopende contracten blijven alle bestaande klanten in België alsook de geassocieerde verzekeringsmakelaars ten volle genieten van de bijstand van Aviva Vie en Aviva Epargne Retraite en hun Belgische bijkantoren. Ook blijft het voor hen mogelijk om al hun operaties op een normale wijze te verrichten en van de voordelen te genieten die het AFER Europe contract aanbiedt. De Nederlandstalige en Franstalige ploegen zullen tot hun dienst blijven voor het beheer van hun contracten.

De website alsook de gespecialiseerde rubrieken blijven toegankelijk. De website en de links zullen worden bijgewerkt in de loop van 2016 om de navigatie te verbeteren en te verduidelijken. De klanten en de geassocieerde verzekeringsmakelaars worden hierover uiteraard op de hoogte gehouden.