GBL geeft nieuwe obligaties uit met vaste rente

In detail 

GBL kondigt aan dat het een aanbod zal doen van obligaties met een looptijd van 7,5 jaar voor een verwacht bedrag van minimum EUR 250 miljoen. De obligaties zullen, via een openbaar bod in België en het Groothertogdom Luxemburg, voornamelijk worden aangeboden aan particulieren (retail beleggers). Afhankelijk van de vraag van de beleggers tijdens de inschrijvingsperiode kan het bedrag van de uitgifte worden verhoogd.

De operatie speelt in op de huidige marktvoorwaarden die gunstig zijn op het vlak van de interestvoeten en kadert in het beleid tot spreiding van de financieringsbronnen van de groep.

De obligaties met een looptijd van 7,5 jaar (vervaldag: 29 december 2017) bieden een jaarlijkse brutocoupon van 4,00% per jaar, wat, op basis van een uitgifteprijs van 102,00% (verkoopcommissie van 1,875% inbegrepen), een actuarieel rendement van 3,692% oplevert. Op de vervaldag heeft de investeerder recht op de terugbetaling van het nominaal bedrag van de obligaties tegen 100%.

De obligaties zijn beschikbaar in coupures van EUR 1.000 in de vorm van gedematerialiseerde effecten. De inschrijvingstermijn wordt geopend op 7 juni 2010 (om 9.00 u) en afgesloten op 25 juni 2010 (om 16.00 u), tenzij hij vervroegd wordt afgesloten. De betaaldatum van de uitgifte is vastgesteld op 30 juni 2010. BNP Paribas Fortis handelt als Joint Lead Manager en Bookrunner, ING Belgique treedt op als Joint Lead Manager en KBC Bank als Co-lead Manager. De obligaties zullen tot de handel worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en op de Beurs van Luxemburg.

Het in het Engels opgesteld prospectus dat alle informatie omtrent de uitgifte bevat, en de samenvatting ervan in het Frans en het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar aan de loketten van de BNP Paribas Fortiskantoren, ING Belgique en KBC Bank. Ze zijn eveneens beschikbaar op de websites www.gbl.be (ga vervolgens naar “Persberichten”) en www.bnpparibasfortis.be (klik vervolgens op “Sparen en Beleggen”), op www.ing.be (ga vervolgens naar Producten/Beleggen/Aandelen en obligaties) en op www.kbc.be/obligations/. De eventuele vervroegde afsluiting en het uiteindelijk bedrag van de uitgifte zullen op die websites worden aangekondigd. Het prospectus werd goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg) en beschikt in België over een geldig Europees paspoort.

Alvorens in te schrijven wordt de investeerder verzocht om kennis te nemen van de in het prospectus vervatte informatie, en in het bijzonder van de afdeling “Risicofacturen”.

Hoe kunnen particulieren op deze obligaties inschrijven?

  • BNP Paribas Fortis:via PC Banking of Phone Banking 02 433 40 32 of bij elk BNP Paribas Fortiskantoor. Voor nadere informatie, bel Phone Banking of surf naar de website www.bnpparibasfortis.be (en klik op Sparen/Beleggen).
  • ING Belgique :via Phone Bank 02 464 60 02 of bij elk ING-kantoor. Voor nadere informatie, bel Phone Bank 02 464 60 02 of surf naar de website www.ing.be (ga vervolgens naar Producten/Beleggen/Aandelen en obligaties).
  • KBC Bank : via de KBC-Telecenter 078 15 21 54, op de KBC website of bij elk KBC-kantoor. Voor nadere informatie, bel KBC-Telecenter of surf naar de website www.kbc.be/obligaties/.

? Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be