Garantiesysteem voor kasbons: wetgeving versoepeld

In detail 

Kasbons vallen onder de depositobescherming enkel als ze op naam of gedematerialiseerd zijn of op een effectenrekening aangehouden worden. De beperking dat deze dekking maar mogelijk maakte als de kasbons worden aangehouden bij de emitterende instelling werd afgeschaft. Er wordt eraan herinnerd dat kasbons die in materiële vorm aangehouden worden (aan drager) buiten de depositobescherming vallen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be