Franchise 0-light: AG Insurance lanceert de slimme Omnium

In detail

AG Insurance heeft een lange traditie in innoverende producten, zeker in de autoverzekering. Denk maar aan de “BM -2 voor het leven” of aan de BA Max, de gratis verzekering voor de beste bestuurders die de lichamelijke schade aan de bestuurder verzekert tot 250.000 EUR, zelfs als hij in fout is. De autoverzekering is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Zo werd de keuze in vrijstellingen Omnium enorm uitgebreid, zelfs met formules zonder vrijstelling. Tegelijkertijd is de schadefrequentie opnieuw gestegen, onder andere door “kleine” schadegevallen zoals krassen in het koetswerk, en is de rendabiliteit zowel in Burgerlijke Aansprakelijkheid als in Omnium sterk gedaald. In dat kader biedt de nieuwe Franchise 0-light een budgetvriendelijke, eenvoudige en toch optimale bescherming, aangepast aan de behoeften van de klanten:

  • Bij een aanrijding met een geïdentificeerde derde (voertuig, fietser, voetganger…), wordt geen vrijstelling toegepast.
  • Bij een schadegeval zonder geïdentificeerde derde, geldt enkel een beperkte, forfaitaire vrijstelling van 400 EUR. 

Met een derde wordt een ander voertuig of een voetganger bedoeld. Deze derde zal beschouwd worden als “geïdentificeerd” indien hij een document heeft getekend waarin hij zijn betrokkenheid in de aanrijding bevestigt (in fout of in recht).

Twee voorbeelden ter illustratie van dit principe:

  • De verzekerde is betrokken in een aanrijding met een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam. Als deze derde partij de aanrijding schriftelijk bevestigt, is er geen vrijstelling, ook al is de klant in fout.
  • De verzekerde is gehaast en botst in het achteruitrijden tegen een paaltje. Aangezien er geen geïdentificeerde derde is, valt de vrijstelling van 400 EUR wel ten laste van de verzekerde.

Door de vergoeding van kleine schadegevallen waarin geen derde partij betrokken is, minder aantrekkelijk te maken, stimuleert de Franchise 0-light een verantwoord gebruik van de verzekering. Daarenboven is het een zeer budgetvriendelijke formule, waarbij het maximumbedrag dat de klant zelf zal moeten dragen al vanaf een verzekerde waarde van 20.000 EUR lager ligt dan dit van de klassieke vrijstelling 2%. Onnodig te preciseren dat heel wat Belgen in deze doelgroep vallen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be