Fortuneo moet partner spaarrekeningen afvoeren

In detail

De wetgeving rond gereglementeerde spaarrekeningen is recentelijk veranderd. Een nieuw Koninklijk Besluit dat sinds 27 september van kracht is, bepaalt dat banken geen hogere basisrente en/of getrouwheidspremie meer mogen aanbieden die gekoppeld zijn aan de voorwaarde van het lidmaatschap van een organisatie.

Door deze beslissing is Fortuneo Bank wettelijk verplicht op 29 oktober de rentevoeten op de “Plus Partner” en “Fidelity Partner” spaarrekeningen aan te passen tot op het niveau dat geldt voor alle klanten van de bank.

De Partner spaarrekening werden exclusief aangeboden aan leden van Gezinsbond en Testaankoop.

Los van deze renteaanpassing, verandert er verder niets. Uiteraard blijft ook de getrouwheidspremie uit het verleden nog van toepassing voor alle bedragen die gestort zijn voor 29/10/2013, als deze tenminste 12 maanden op de rekening blijven.

Om Test-Aankoopabonnees toch een voordeel te blijven bieden, zal Fortuneo Bank vanaf 2014 een jaarlijkse bonus van 15 EUR uitbalen als er in totaal minstens 10 000 EUR op de rekeningen bij Fortuneo Bank staat (op spaarrekeningen, zichtrekeningen en effectenrekeningen). Eind 2014 zal die bonus voor het eerst worden gestort. Test-Aankoop-abonnees die klant willen worden van Fortuneo Bank, krijgen een welkomstpremie van € 25 voor elke nieuwe rekening die ze openen vóór 31 december 2013.