Fortuneo Bank past rente op spaarrekeningen aan

Vanaf 26 juni 2015 zal de rentevoet van de Fortuneo Plus en de Fortuneo Plus Fidelity- spaarrekening als volgt worden samengesteld:

Plus Fidelity Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,90% (voorheen 1,10%)

Plus Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,70%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,20% (voorheen 0,30%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest