Fortis Luxembourg Finance : Nieuwe obligaties uit op 5 jaar in AUD

In detail

•Obligatielening 5 jaar

•Uitgegeven in Australische dollar (AUD)

•Terugbetaling van 100% van de nominale waarde in AUD op de vervaldag

•Jaarlijkse coupon van 7,00% (bruto)

•Roerende voorheffing van 15%

•Emittent: Fortis Luxembourg Finance SA, filiaal van Fortis Bank NV.

•Garant: Fortis Bank NV. Rating van de garant: Moody’s: A1 / Standard & Poor’s: AA- / Fitch: AA-

Een rating wordt enkel ten indicatieve titel gegeven en vormt geen aanzetting tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven. 

•Nominale waarde: 2.000 AUD.

•Bedrag van de uitgifte: minimum 20 miljoen AUD.

•ISIN-code: XS0477751324

•De lening is uitgegeven in AUD en is dus blootgesteld aan het wisselkoersrisico. Het is dus mogelijk dat de belegger op de vervaldag meer of minder ontvangt in EUR dan het oorspronkelijk in EUR belegde bedrag.

•Uitgifte- en betaaldatum: 26 februari 2010.

•Vervaldag: 26 februari 2015, of een looptijd van 5 jaar.

•Terugbetalingsprijs: 100% van de nominale waarde in AUD op de vervaldag.

•De jaarlijkse coupons bedragen 7,00% (bruto) Ze worden jaarlijks op 26 februari uitgekeerd en voor de eerste maal op 26 februari 2011.

•Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 6,662%. 

•Uitgifteprijs: 101,40% van de nominale waarde (een commissie van 1,875% inbegrepen, ten laste van de particuliere belegger). 

•Fiscaliteit Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de inkomsten uit buitenlandse schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde professionele tussenpersoon zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers. De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.

•Taks op beursverrichtingen (TOB): Geen taks op beursverrichtingen op de primaire markt. Taks op beursverrichtingen bij verkoop/ aankoop op de secundaire markt: 0,07%, met een max. van 500 EUR per verrichting.

Meer info?

Website : www.fortisbank.be

Op de hoogte blijven van nieuwe uitgiftes van Belgische bedrijfsobligaties

Schrijf u gratis in op het rentesignaal voor Belgische bedrijfsobligaties

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be