Fluxys bereidt nieuwe obligatie-uitgifte voor

In detail

Fluxys wil bijkomende externe middelen aantrekken om zijn investeringsprogramma te financieren en zijn balansstructuur te optimaliseren. Daarom bereidt de onderneming momenteel een nieuwe obligatie-uitgifte voor. Als de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) het officiële prospectus goedkeurt en de marktomstandigheden gunstig zijn, is Fluxys van plan om zeer binnenkort obligaties uit te geven met een nominale waarde van 1000 euro en een looptijd van 6 jaar.

Met de geplande uitgifte wil Fluxys zijn financiële structuur doen evolueren naar een verhouding die meer in lijn ligt met het regulatoir kader in België (verhouding 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen).

Voorts zouden de fondsen worden gebruikt ter financiering van de projecten in het langetermijn-investeringsprogramma van de onderneming dat in uitvoering is sinds 2009 en jaarlijks wordt aangepast aan de behoefte van de aardgasmarkt. Voor de komende 10 jaar vertegenwoordigt het programma nog een bedrag van iets meer dan 1,5 miljard euro en de projecten zijn erop gericht om de draaischijfrol van het Belgische net verder te versterken en zo de bevoorradingszekerheid en de goede werking van de markt te ondersteunen.

Zodra de uitgifte effectief wordt gelanceerd, zal het prospectus ter beschikking zijn op de websites van Fluxys, BNP Paribas Fortis en KBC, op de maatschappelijke zetel van Fluxys NV en in de bankkantoren van BNP Paribas Fortis en KBC.