Fiscale maxima 2010

De maximumbedragen voor de fiscale aftrek van de premies voor contracten langetermijnsparen en pensioensparen worden jaarlijks geïndexeerd. Door de negatieve index van 2009 zouden deze maximumbedragen voor inkomstenjaar 2010 moeten dalen en dat is slecht nieuws voor de verzekeraars en verzekeringnemers. Daarom is Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, gaan pleiten bij de Ministerraad om de fiscale wetgeving m.b.t. de indexatie te wijzigen. Dat is ook gebeurd, waardoor de fiscale maximumbedragen van 2009 behouden blijven voor inkomstenjaar 2010. Het maximaal aftrekbare bedrag in 2010 bedraagt dus nog steeds 2.080 EUR voor langetermijnsparen en 870 EUR voor pensioensparen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be