Fiscale beleggingen: lage rentestand, dus dubbel interessant

In detail

Nu de interesten op een spaarrekening eerder laag liggen, wordt er meer en meer naar alternatieven gezocht om het rendement toch wat op te krikken. Daarbij is het raadzaam om eerst de fiscale mogelijkheden te benutten, waarvoor u de keuze hebt uit pensioensparen (ofwel een pensioenspaarverzekering ofwel een pensioenspaarfonds) en een levensverzekering (in de zgn. korf langetermijnsparen). Bovenop het rendement krijgt u immers ook nog een belastingvermindering op de stortingen die u doet, waardoor deze beleggingen een zeer interessant rendement bieden.

Doet u aan pensioensparen, dan leveren de stortingen – naast het rendement dat niet gegarandeerd is bij een pensioenspaarfonds, maar wel bij een pensioenspaarverzekering- een belastingvermindering op van 30% tot 40% (afhankelijk van uw inkomen). Het bedrag dat u kunt storten, is wel beperkt tot 870 EUR per jaar (in 2010) per persoon. Daarnaast kunnen ook de premies van een fiscale levensverzekering u een belastingvermindering opleveren van eveneens 30% tot 40%. Ook dat kan niet onbeperkt, maar in dit geval hangt de maximale premie af van uw inkomen. In ieder geval kan ze nooit groter zijn dan 2.080 EUR (in 2010) per persoon.

U kunt pensioensparen perfect combineren met een fiscale levensverzekering, maar meestal kiest u best toch eerst voor het pensioensparen. Als u nog een lening afbetaalt van uw woning, dan zal een fiscale levensverzekering u in principe immers geen fiscaal voordeel meer opleveren. Dat komt omdat u de belastingvermindering van (maximaal) 2.080 EUR dan gewoonlijk al volledig benut met uw lening. Van zodra uw lening afbetaald is, komt er opnieuw plaats vrij in die ‘korf’ van 2.080 EUR en kunt u dus overwegen om een fiscale levensverzekering te sluiten. (Bron : Bnpp Fortis)

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijk hier op onze website alle pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen.

©Bankshopper.be