Fintro zichtrekening Bonus : nu bij de opening, 3 maanden gratis

Indien u tussen 1 april en 30 juni 2010 een eerste zichtrekening opent, heeft u gedurende 3 maanden die volgen op de maand van opening geen:

  • beheerskosten
  • kosten voor debetkaarten (max. 2 kaarten)
  • kosten voor PC banking (max. 2 contracten)

En na 3 maanden kan u van deze voordelen blijven genieten:

U betaalt in een welbepaalde maand geen beheerskosten, kosten voor debetkaarten (max. 2) en/of kosten voor PC banking (max. 2 contracten) wanneer u in de voorbije referentiemaand:

  • een absoluut gemiddeld maandsaldo van 750 EUR op uw zichtrekening had
  • minimum 5 verrichtingen deed
  • creditverrichtingen had voor een totaalbedrag van minstens 500 EUR

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2010 Bankshopper.be