Fintro verlaagt de spaarrente

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook Fintro de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 17 september 2012. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Blue select spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,50% (voorheen 0,60%)*
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,50%

* Indien saldo < 12.500 EUR dan zijn de voorwaarden van de gewone spaarrekening van kracht.