Fintro verlaagt de rente op de multitop kasbon

In detail

Voor het eerste jaar ontvangt u een coupon van 3,00% bruto (komt van 3.40% bruto)  en voor de volgende 4 jaren een coupon van 2,70% bruto (komt van 2,80%).

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.fintro.be

Overzicht : kasbons en termijnrekeningen

Depositogarantiefonds : België

©Bankshopper.be