Fintro verhoogt basisrente blue select spaarrekening

In detail

Voor een minimuminlage van 12.500 EUR op de Blue Select Spaarrekening geniet u bij Fintro 1,00% basisrente (voorheen 0,60%) en 1,50% getrouwheidspremie (enkel voor natuurlijke personen). Vanaf het ogenblik dat het saldo van de rekening daalt onder 12.500 EUR, worden de basisrente en getrouwheidspremie automatisch herleid tot de rentevergoeding van toepassing op een gewone spaarrekening. Vanaf het moment dat het bedrag op rekening opnieuw minstens 12.500 EUR bedraagt, wordt het Blue Select tarief automatisch toegekend.