Fintro : Tijdelijk aanbod op Blue Select-spaarrekening

Blue Select-spaarrekening

  • Basisrente: 0.60% op de gedeponeerde bedragen
  • Getrouwheidspremie: 1,50%, op de deposito's die gedurende 12 maanden ononderbroken op de spaarrekening ingeschreven blijven
  • Minimuminlage op de Blue Select-spaarrekening: 12.500 EUR
  • Indien het ingeschreven bedrag daalt onder de grens van 12.500 EUR zijn de voorwaarden van de gewone spaarrekening automatisch van toepassing. Zodra de minimuminlage van 12.500 EUR opnieuw wordt bereikt worden de voorwaarden van de Blue Select-spaarrekening opnieuw van toepassing.
  • Vrij van roerende voorheffing tot 1.770 EUR rente voor natuurlijke personen (AJ 2011)

Tijdelijk aanbod

Voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen op de Blue Select Spaarrekening, die plaatsvinden van 2/1/2011 tot en met 31/1/2011 (in verrichtingsdatum) en die gedurende 11 maanden ononderbroken op de Blue Select Spaarrekening blijven staan, is de getrouwheidspremie al na 11 maanden verworven en wordt automatisch een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden opgestart. De getrouwheidspremie wordt aan het kapitaal toegevoegd met valutadatum 01/01/2012.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be