Fintro lanceert de Blue Vision Spaarrekening

Vanaf 4 september 2015 lanceert Fintro een nieuwe gereglementeerde spaarrekening: de Blue Vision Spaarrekening.

Deze spaarrekening onderscheidt zich vooral door een hoge getrouwheidspremie van 1,30%. De basisrente blijft in lijn met de actuele vergoedingen voor gereglementeerd sparen behouden op 0,10%.

De Blue Vision Spaarrekening is vooral bedoeld voor klanten die via het comfort van een maandelijkse spaaropdracht belangrijke aankopen op kortere termijn willen voorbereiden: een nieuwe auto, een nieuwe keuken, enz.

Zij is vooral opgezet voor spaarders die dit jaarlijks tegoed willen bereiken met een maandelijks spaarabonnement van 750 euro in de maand. De klant heeft dus de mogelijkheid om jaarlijks tot 9.000 euro op deze spaarrekening te sparen. Bovendien heeft deze spaarrekening geen enkele leeftijdsbeperking en staat dus open voor alle spaarders.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest