Federale Vita Invest nu ook verkrijgbaar bij Rabobank.be

Voor welke producten heeft Rabobank.be gekozen en waarom?

Uit het aanbod aan tak21-producten selecteerde Rabobank.be er tot nu toe vier. Vandaag kan u er terecht voor de volgende spaarverzekeringen : Mercator Ster Select, Integrale 786, Patronale Secure 21 en Federale Vita Invest. “Wij selecteren verzekeraars die alle klanten een goed rendement geven. Net zoals bij spaarrekeningen wordt bij tak21 wel eens gegoocheld met aanlokkelijke rendementen op “nieuwe producten”, waarbij bestaande klanten in de kou blijven staan. Wij zoeken beheerders die hier niet aan meedoen”, aldus Rabobank.be.

Hoe zit het met die kosten voor producten van derden?

Aan Tak- 21 producten zijn vaak hoge instapkosten verbonden, die uw uiteindelijk rendement  beïnvloeden. Rabobank.be hanteert duidelijke criteria bij de selectie van de producten die het aanbiedt. “We gaan resoluut voor sterke rendementen in het verleden en zo laag mogelijke kosten, we bekijken zowel de kosten bij instap, de beheerskosten als de kosten bij een eventuele vervroegde uitstap. Een mooi gewaarborgd rendement over een zo lang mogelijke periode is natuurlijk ook belangrijk” klinkt het bij de grootste onlinebank van ons land.

De selectie van rabobank.be in detail

Mercator Ster Select

 • Lage instapkost 0,5%. Boven 100.000 euro geen instapkosten.
 • Sterke rendementen in het verleden, 3,5% in 2010.
 • Geen beheerskosten.

Integrale 786

 • Coöperatieve structuur waardoor alle winsten worden uitgekeerd.
 • Hoog gegarandeerd rendement, onbeperkt in de tijd.
 • Geen uitstap- of beheerskosten.
 • Lange historiek van hoge netto rendementen. 

Patronale Secure 21

 • Aanvullende intrest, vast voor het volgende kalenderjaar.
 • Gegarandeerd rendement, geldend voor de totale looptijd.
 • Geen instapkosten, enkel een vaste administratieve kost van 35 euro.
 • Mogelijkheid om tot 8% van de polis gratis op te nemen per kalenderjaar.

Federale Vita Invest

 • Extra bonusintrest vanaf 1 januari van het jaar volgend op de 8ste verjaardag van het contract.
 • In 2010 bedroeg het totaal rendement 3.90 %.
 • Tijdens de 1ste 8 jaar kan u één keer per jaar tot 10% van het gevormde spaarbedrag opnemen, zonder kosten of intrestverlies.

Hoe instappen in deze producten via Rabobank.be?

Voor bestaande klanten van Rabobank.be volstaat het  om in te loggen met de digipass.  In het menu ‘Beleggen' en vervolgens ‘Spaarverzekeringen' kan u op de gewenste  spaarverzekering intekenen. Het bedrag van de intekening wordt op uw rekening gereserveerd: het is dus niet langer beschikbaar voor andere transacties. Na de intekening is de polis als PDF document in de beveiligde site te consulteren. Rabobank.be treedt hier dus op als onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Nieuwe klanten dienen eerst een spaarrekening te openen. Daarna volgen zij hetzelfde parcours.

Nog enkele tips van Rabobank.be

Niet alle TAK21-producten zijn wat ze op het eerste zicht lijken. Volgens Rabobank.be laten consumenten zich nog al te gemakkelijk verblinden door goocheltrucs van grootbanken en grootverzekeraars.  Men doet er goed aan na te gaan of :

 1. de rentevoet gegarandeerd is voor acht jaar (of langer);
 2. de winstdeelname geldt voor alle stortingen. Soms telt deze bonus enkel voor een nieuwe storting. Oude stortingen krijgen in dat geval een lager rendement dan geafficheerd. Laat u dus geen zand in de ogen strooien door het rendement van het ‘eerste jaar'.
 3. er geen maandelijkse of jaarlijkse beheerskosten knagen aan uw geafficheerde rendement;
 4. de instapkosten redelijk zijn, en dat u ook (vervroegd) kunt uitstappen zonder overdreven kosten;
 5. de historiek van de rendementen goed is en het geen ‘theoretische' rendementen zijn van nieuwe producten;
 6. de maatschappij slechts één of een beperkt aantal TAK21-producten heeft. Een reeks oudere producten met slecht rendement, en één (zeer) recent product dat wel goed presteert, is geen goed voorteken.

Tak21-producten vergelijkt u het best door de financiële infofiches naast elkaar te leggen. Die zijn verplicht voor elk tak21-product. Aan de hand van die fiches kunt u alle bovenstaande punten overlopen en vergelijken. Zo vermijdt u verrassingen.

Vergelijk hier op onze website tak 21