Federale Verzekeringen : verhoogde rentevoeten voor Tak 21 producten

In detail

  • Federale Verzekeringen verhoogt de gegarandeerde rentevoet voor nieuwe nettopremies in Vita Invest van 2,50% naar 2,75%. Deze rentevoet is van toepassing op alle nieuw gestorte nettopremies (premie zonder taks en instapkosten).
  • Federale Verzekeringen verhoogt de gegarandeerde rentevoet voor nieuwe nettopremies in Diamant Invest van 2,50% naar 2,75%. Deze rentevoet is van toepassing op alle nieuw gestorte nettopremies (premie zonder taks en instapkosten).

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 sparen.

©Bankshopper.be