Federale verzekering maakt winstdeelnames voor 2011 bekend

In detail

De Raad van Bestuur Van Federale Verzekering heeft de percentages van de winstdeelnames voor 2011 bepaald voor de individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen. Net als de vorige jaren liggen die vrij hoog, waardoor rendementen aangeboden worden die behoren tot de beste op de markt. Bij de tak 21 spaarverzekeringen biedt Vita Invest een rendement van 3,60 % voor 2011. Diamant Invest biedt een rendement van 3,30% voor 2011.

Vergelijk hier op onze website tak 21.