Febelfin website lijst duurzame financiële producten op

Consumenten die willen weten of het financieel product dat zij voor ogen hebben al dan niet duurzaam is, kunnen terecht op de website http://duurzameproducten.febelfin.be. De site werd vorig jaar door Febelfin opgezet en lijst momenteel meer dan 170 duurzame financiële producten op. Dat aantal zal nog stijgen naarmate nieuwe dossiers worden ingediend en/of bestaande dossiers worden vervolledigd.

Op de website http://duurzameproducten.febelfin.be vindt men op dit moment vooral duurzame beleggingsproducten terug, maar dit zal later aangevuld worden met duurzame spaarproducten en kredieten. Voor elk product kan de consument het duurzaamheidsdossier raadplegen met daarin o.a. de volgende informatie:

  • Een document waarin het duurzame karakter van het product wordt toegelicht.
  • Een tabel over het beleid van de financiële instelling omtrent controversiële activiteiten.
  • Een gedetailleerde lijst van activa waarin het product belegt of die via het product worden gefinancierd.
  • Een contactpunt voor klanten met vragen over het product.

De financiële producten die op de website staan, voldoen allen aan de door Febelfin uitgewerkte aanbeveling aan haar leden. De aanbeveling formuleert een aantal minimale kwaliteits- en transparantievereisten waaraan producten dienen te voldoen, indien ze als ‘duurzaam' of ‘maatschappelijk verantwoord' gecommercialiseerd worden in België. De uitwerking van de aanbeveling gebeurde in dialoog met ngo's, onderzoeksbureaus en academici.

Waarom deze aanbeveling?

Febelfin vindt het belangrijk dat consumenten op een gemakkelijke en duidelijke manier kunnen achterhalen of de invulling van duurzaamheid van een financieel product aansluit bij hun persoonlijke visie hierover. Daarnaast moeten ze erop kunnen rekenen dat het “duurzame” product dat zij hebben aangekocht ook effectief, rechtstreeks of onrechtstreeks, duurzame doeleinden en ondernemingen ondersteunt. De aanbeveling en de website zetten deze doelstellingen om in de praktijk.

Wanneer is een product duurzaam?

De concrete invulling van de duurzaamheid van een product wordt in grote mate bepaald door de promotor van het product. Hierdoor is het voor de consument misschien niet steeds duidelijk welke producten ‘echt’ duurzaam zijn. Vooral omdat de invulling van duurzaam of ‘ethisch’ niet voor iedereen hetzelfde is en er rond bepaalde thema’s grijze zones bestaan. Voorbeelden daarvan zijn kernenergie, tabak en genetisch gemodificeerde organismen. De financiering van deze activiteiten via een duurzaam product staat wel eens ter discussie. In het voorbeeld van kernenergie is dat omdat de opwekking van elektriciteit via een dergelijke methode een potentieel gevaar inhoudt van radioactieve contaminatie. Aan de andere kant is dit een kostenefficiënte en CO2-armere manier om energie te produceren en vormt het – in het licht van de schaarste aan primaire energiebronnen (zoals gas, aardolie en steenkool) – een alternatief. Bepaalde activiteiten hebben nooit een plaats binnen een duurzame financieel product. De financiering van bijv. de wapenindustrie of van bedrijven die op flagrante wijze arbeidsrechten schenden, zijn steeds uitgesloten.