Extra belasting van 4% op roerende inkomsten – Hoe aangeven en betalen?

In detail

De FOD Financiën heeft donderdag 5 april 2012 aangekondigd dat zij gaat starten met de heffing van de extra belasting van 4% op bepaalde roerende inkomsten (producten onderworpen aan de roerende voorheffing van 21%). De FOD Financiën zal vanaf 1 juni starten met het aanrekenen van nalatigheidsinteresten. De bijkomende bijdrage heeft betrekking op belastingplichtigen waarvan de roerende inkomsten het plafond van 20.020 euro overstijgen.

De klant moet keuze bekend maken bij bank(en) voor eind mei.

– Ofwel de 4% bijkomende bijdrage te betalen (bovenop de roerende voorheffing van 21%) en zijn anonimiteit te behouden, dus zijn gegevens niet door te laten geven aan het centraal meldingspunt. De klant zal de mogelijkheid hebben om te bepalen op welke categorie van producten hij de heffing wil betalen.

– Ofwel de 4% niet betalen (bovenop de roerende voorheffing van 21%) en zijn gegevens door te laten geven aan het Centraal Meldingspunt.

Hieronder de lijst van producten die al dan niet moeten aangegeven worden en aldus anonimiteit behouden of niet.

Anonimiteit

 • Interesten op spaarrekeningen (enkel op de eerste tranche van 1.830 euro interesten)
 • Inkomsten uit tak 21 en tak 23 indien deze niet onderworpen zijn aan de roerende voorheffing (enkel indien de looptijd langer is dan 8 jaar en 1 dag of indien overlijdensdekking minimaal 130%)
 • Dividenden uit residentiële vastgoedbevaks (Aedificia, Serviceflats, Homeinvest)

Anonimiteit enkel indien betaling van de 4% bijkomende heffing

 • Interesten op zichtrekeningen
 • Interesten op niet gereglementeerde spaarrekeningen (spaarrekeningen waarop reeds vanaf de eerste euro roerende voorheffing verschuldigd is)
 • Interesten op kasbons
 • Interesten op termijnrekeningen
 • Interesten op obligaties
 • Interesten op staatsbons (behalve de staatsbon uitgegeven tussen 24 november en 2 december 2011)
 • Dividenden uit aandelen met VVPR strip (een 60‐tal belgische aandelen)
 • Dividenden uit Bevaks en Beveks (behalve diegenen naar buitenland recht, zonder Europees paspoort en gecreëerd voor januari 1994)
 • Dividenden uit niet‐residentiële vastgoedbevaks (cofinimmo, befimmo)
 • De gerealiseerde meerwaarde op obligatiefondsen (enkel kapitalisatiefondsen met Europees paspoort en voor +40% geïnvesteerd in obligaties)
 • Inkomsten uit tak 21 en tak 23 indien deze zijn onderworpen aan de roerende voorheffing ( looptijd korter dan 8 jaar en 1 dag en zonder overlijdensdekking van minimaal 130%)

Zonder anonimiteit (aangifteplicht in de belastingsaangifte 2013)

 • Interesten op spaarrekeningen boven de eerste schijf van 1.830 euro
 • Dividenden uit aandelen zonder VVPR strip
 • Interesten op een Staatsbon uitgegeven tussen 24 november en 2 december 2011
 • Dividenden uit bevaks en beveks naar buitenlands recht (zonder Europees paspoort en gecreëerd voor 01 januari 1994)

De banken moeten aangifte doen (via formulier 273C) bij het ministerie van financiën van het totale bedrag ingehouden op de totaliteit van inkomsten die hun klanten ontvangen hebben tijdens de maand. De aangifte en betaling van de bijkomende heffing van 4%, welke aan de bron werd ingehouden moeten op de administratie toekomen binnen de 15 kalenderdagen na toekenning of uitbetaling van de inkomsten.