Europabank verlaagt de rente van de termijnrekeningen

In detail

Europabank wijzigt de rentevoeten van enkele termijnrekeningen. Zo daalt de rente van de termijnrekening op één jaar van 1,90% naar 1,75% en van de termijnrekening op 4 jaar van 3,60% naar 3,20%. De rente van de termijnrekening op vijf en zes jaar daalt van 3,60% naar 3,30% en van de termijnrekening op zeven en acht jaar van 3,60% naar 3,50%. De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.