Europabank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook Europabank de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 8 oktober 2014. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Europabank Renteboekje

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,65% 
  • De getrouwheidspremie wordt 0,20% (voorheen 0,30%)

Europabank Renteboekje Plus

  • De basisrente blijft 0,35%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,95% (voorheen 1,05%)

Als het gedeponeerde bedrag op het renteboekje plus minder bedraagt dan de minimuminlage van 15000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,40% aan basisrente en 0,15% aan getrouwheidspremie.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1900 euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3800 euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Vergelijk alle spaarrekeningen

Test onze spaarsimulator