Europabank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Europabank de rente van haar spaarrekeningen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Europabank Renteboekje

  • De basisrente wordt 0,20% (voorheen 0,30%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Europabank Renteboekje Plus

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,50% (voorheen 0,60%)

Als het gedeponeerde bedrag op het renteboekje plus minder bedraagt dan de minimuminlage van 15000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,10% aan basisrente en 0,10% aan getrouwheidspremie.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest