Ethias : Rendementen 2009 van het FIRST-gamma bekend

Top FIRST

Nieuw product sinds 01/01/2009. Bovenop de gewaarborgde intrestvoet (momenteel 3 %) geniet u voor 2009 een winstdeelname van 0,25 %, d.w.z. een totaal rendement van 3,25 %. Onder voorbehoud van goedkeuring van de winstdeelnames door de Algemene Vergadering van Ethias.

FIRST Rekening –  FIRST Pensioensparen – FIRST Fiscaal

Voor het jaar 2009 geniet u van de gewaarborgde intrestvoeten zoals bepaald in de contractuele voorwaarden.

FIRST Invest –  FIRST Junior

De financiële markten hebben sinds enkele maanden het herstel ingezet. Deze herneming liet toe om de in 2008 geregistreerde verliezen van het gekantonneerde fonds Ethias Invest Fund te compenseren, de portefeuille te saneren voor de komende jaren en een winstdeelname* van 3 % toe te kennen.Onder voorbehoud van goedkeuring van de winstdeelnames door de Algemene Vergadering van Ethias.

Wilt u als eerst op de hoogte zijn van de resultaten?

Dagelijkse aanpassing van de vergelijkingstabel voor tak 21.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be