Ethias: LIFT Security 12/2009

Wat? 

Met LIFT Security 12/2009, heeft u uitzicht op een jaarlijks rendement van 6%. Het betreft een verzekeringsbon van tak 23 die u laat profiteren van het potentieel van de beurs zonder enig risico voor het geïnvesteerd kapitaal. Met deze nieuwe LIFT Security, geniet u van een uitzonderlijke veiligheid : de obligatie die uw kapitaal op de einddatum waarborgt is uitgegeven door de Belgische Staat. De uiterste onderschrijvingsdatum is vastgelegd op 18 december 2009, maar een vervroegde afsluiting is steeds mogelijk afhankelijk van het succes van de inschrijvingen.

Rendement? 

De berekening van uw interesten is gekoppeld aan de prestatie van 5 grote internationale beursindexen : de Dow Jones Eurostoxx 50 (Europa ), de S&P 500 ( VS ), de Nikkei 225 (Japan), de iShares MSCI Brazil (Brazilië ) en de Hang Seng (China ). Elk jaar, gedurende 8 jaren, zal ethias op een vastgestelde datum de prestatie van elke index ten opzichte van zijn initiële waarde observeren :

  • Indien, bij de jaarlijkse observatie, elk van de 5 indexen een waarde noteert hoger of gelijk aan zijn intiële waarde, dan wordt een interest van 6% geregistreerd op de einddatum.
  • Bovendien wordt, indien bij één van deze jaarlijkse observaties elk van de 5 indexen een waarde vertoont van hoger of gelijk aan 160% van de initiële waarde, het "Freezer" effect geactiveerd. Dit betekent dat u automatisch zult genieten van een interest van 6% voor het lopende jaar en voor alle volgende observaties, zelfs bij een daling van de beurzen.
  • Op de einddatum recupereert u 101,1% van uw startkapitaal verhoogd met de som van al de geregistreerde interesten.

Waarborg? 

Wat ook de marktsituatie is de volgende jaren, u heeft de garantie dat u uw startkapitaal recupereert, verhoogd met een bedrag gelijk aan de taks van 1,1% geheven bij de onderschrijving. Deze waarborg wordt verzekerd door een obligatie uitgegeven door de Belgische Staat.

Meer info?

De website van Ethias

Bron

Website Ethias Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be