Ethias lanceert lift security 04/2010

In detail 

De korf is samengesteld uit 20 aandelen, ethisch gecertificeerd door de vzw Forum Ethibel. Deze aandelen zijn geselecteerd op basis van ethische en duurzame criteria, volgens het lastenboek van Forum Ethibel. Bovendien geniet u van een ruime diversificatie aangezien 11 verschillende activiteitssectoren zijn vertegenwoordigd. 

LIFT Security 04/2010 beoogt een jaarlijks rendement van 8 %. De komende 9 jaar vergelijkt Ethias eenmaal per jaar op de vastgestelde waarnemingsdag de waarde van elk van de 20 aandelen met hun startwaarde. De 16 aandelen die het beste presteren, krijgen automatisch 8 % toegewezen, zelfs bij een lichte stijging, een daling of een status-quo. Van de overige 4 aandelen wordt de werkelijke prestatie opgetekend, met een maximum van + 8 %. Het zo verkregen gemiddelde van deze 20 prestaties bepaalt de jaarlijkse prestatie.

Indien, op één van de negen waarnemingsdagen, tenminste 16 van de 20 aandelen ten opzichte van hun startwaarde gestegen of gelijk gebleven zijn dan treedt het ‘Lock’ effect in werking. Vanaf dat moment krijgt u voor de rest van de looptijd elk jaar minimaal 4 % interest, ongeacht de evolutie van de markt.

Indien het gemiddelde van de korf negatief is, wordt de weerhouden prestatie op nul gezet. Anderzijds is het verworven rendement definitief van u.

Ongeacht de evolutie van de financiële markten in de komende jaren heeft u de garantie om op einddatum uw initiële investering volledig te recupereren. Deze garantie wordt gewaarborgd door een obligatie uitgegeven door de Belgische Staat. Wat is een obligatie van de Belgische Staat ? Dit is een beleggingsformule op lange termijn voor institutionele beleggers. Ze biedt een uitgebreide zekerheid omdat ze door de Belgische Staat wordt gewaarborgd.

De infofiche en de algemene voorwaarden voor deze uitgifte kan u vinden op de website van Ethias

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be