Ethias biedt First-klanten een uitstappremie van bijna 14 procent

Volgend op de financiële crisis van 2008 heeft de Europese Commissie, in ruil voor de staatssteun die Ethias (net zoals andere financiële groepen) gekregen heeft, de verzekeraar een aantal verplichtingen opgelegd. In deze context heeft de Europese Commissie Ethias verplicht om als verzekeraar de commercialisering van nieuwe levensverzekeringscontracten voor particulieren stop te zetten en het aantal lopende contracten af te bouwen.

In juli 2014 heeft de Europese Commissie Ethias toegestaan om de commercialisering van overlijdensverzekeringen en contracten Tak 23 te hernemen maar heeft zij Ethias eveneens verplicht nieuwe maatregelen te nemen om het stopzetten van de FIRST Rekeningen te versnellen. Teneinde het aantal lopende contracten te verminderen heeft Ethias in de afgelopen jaren reeds een aantal initiatieven genomen waaronder de daling van de gewaarborgde intrestvoet van de FIRST Rekening naar 0% voor alle nieuwe stortingen sinds 20 februari 2012.

Ethias komt nu met een nieuw initiatief: tot en met 31/03/2015 stelt Ethias voor om over te gaan tot een totale afkoop of een gedeeltelijke afkoop van minimum 100.000 euro van de FIRST rekeningen die nooit het voorwerp hebben uitgemaakt van een fiscale aftrek en direct bij Ethias onderschreven werden en waarvan de intrestvoet voor iedere storting is gewaarborgd tot het einde van het contract. Als tegenprestatie stort Ethias een uitstappremie, die overeenkomt met 4 keer de in 2014 verworven intresten.

Vergelijk hier op onze website tak 21.