Ethias biedt First-klanten een uitstappremie van 10 procent

Volgend op de financiële crisis van 2008 heeft de Europese Commissie, in ruil voor de staatssteun die Ethias (net zoals andere financiële groepen) gekregen heeft, de verzekeraar een aantal verplichtingen opgelegd. In deze context heeft de Europese Commissie Ethias verplicht om als verzekeraar de commercialisering van nieuwe levensverzekeringscontracten voor particulieren stop te zetten en het aantal lopende contracten af te bouwen.

In juli 2014 heeft de Europese Commissie Ethias toegestaan om de commercialisering van overlijdensverzekeringen en contracten Tak 23 te hernemen maar heeft zij Ethias eveneens verplicht nieuwe maatregelen te nemen om het stopzetten van de FIRST Rekeningen te versnellen. Teneinde het aantal lopende contracten te verminderen heeft Ethias in de afgelopen jaren reeds een aantal initiatieven genomen waaronder de daling van de gewaarborgde intrestvoet van de FIRST Rekening naar 0% voor alle nieuwe stortingen sinds 20 februari 2012.

Vanaf 4 december biedt Ethias alle verzekerden met een contract FIRST Rekening van voor september 2003 (eerste generatie) een stimulans als zij beslissen om hun contract geheel of gedeeltelijk af te kopen.

Als de verzekerde zijn contract volledig of gedeeltelijk (met een minimum van 50 %) afkoopt, en dit doet voor 19 februari 2016, geniet hij een uitstappremie van 10 % op de afkoopwaarde van zijn contract.

Vergelijk hier op onze website tak 21 spaarverzekeringen.