Ethias: besparingsplan begint vruchten af te werpen

In detail 

Sinds de publieke bekendmaking op 02 april 2009 werkt Ethias aan de uitvoering van haar plan “Horizon 2011”. Met dit plan wil zij de rentabiliteit en de solvabiliteit van de groep consolideren en tevens haar mutualistische waarden herbevestigen. Op strategisch vlak werden fundamentele beslissingen genomen: Een betere afstemming tussen de respectievelijke bijdragen van Leven en Niet-Leven. Een versterking van de positionering als verzekeraar van de openbare sector (zowel bij de publieke overheden als bij het overheidspersoneel). De stopzetting van de herverzekering voor rekening van derden. De stopzetting van de bankactiviteit. Toch zal Ethias haar cliënten een gamma van aanvullende bankproducten en -diensten blijven aanbieden. Op operationeel vlak worden reeds significante resultaten geboekt: Een stijging van de technische rentabiliteit dankzij een optimalisering van alle procedures. Een verbetering van het commerciële aanbod, onder meer via een herlokalisering van bepaalde kantoren voor een nog betere dienstverlening aan de verzekerden. Een globale reductie van de algemene kosten op alle niveaus van de onderneming (vermindering van de salarisenveloppe dankzij een sociaal akkoord dat werd bereikt met instemming van alle medewerkers, beheersing van de kosten voor IT en diverse goederen en diensten …).Ethias zet haar herstel voort. De cijfers van het tweede kwartaal wijzen op een duidelijk positieve trend ten opzichte van de twee vorige trimesters.  De cijfers op 30 juni 2009: In Niet-Leven: het incasso stijgt met 2 % ten opzichte van 30 juni 2008 en behaalt een positief resultaat van € 66 miljoen. In Leven: het omzetcijfer vertoont een daling van 32 % door de stopzetting in de commercialisering van de FIRST Rekening “oude formule” en door de algemene daling op de markt in de verkoop van producten Leven. Het resultaat verbetert ten opzichte van het cijfer in het 1ste kwartaal, maar blijft dus negatief (€ -128 miljoen). Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het bewust zeer voorzichtige beleid van Ethias inzake voorziening voor verliezen en waardeverminderingen (€ 201 miljoen op een portefeuilletotaal van € 19,2 miljard). In deze tussentijdse fase bedraagt het resultaat van Ethias nv bijgevolg € -82 miljoen (komende van € -243 miljoen op 31 maart 2009 en € -2 071 miljoen op 31 december 2008). Er dient te worden benadrukt dat alle ratio’s van Ethias nv positief zijn en in stijgende lijn gaan (161 % dekking van de expliciete marge en 104 % dekking van het technisch passief). Ethias Gemeen Recht ovv noteert een positief resultaat van meer dan € 1,5 miljoen en heeft een dekkingspercentage van 161 % voor het technisch passief. De situatie van Ethias verbetert dus duidelijk. Meer dan ooit heeft Ethias de wens om binnen afzienbare tijd opnieuw ontvangstoverschotten te verdelen. En meer dan ooit wil zij de belangen behartigen van alle verzekerden die steeds hun vertrouwen in Ethias zijn blijven stellen.

Meer info

De website van Ethias

Bron

Website Ethias

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be