Enovos International geeft nieuwe obligaties uit op 7 jaar in euro

Enkele kenmerken

Deze obligaties zijn een schuldinstrument. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich verbindt tot de terugbetaling ervan op de eindvervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de Emittent, loopt u het risico de bedragen waarop u recht heeft, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag.

  • Looptijd: 7 jaar
  • Jaarlijkse coupon: 3,75% (bruto)
  • Uitgifteprijs: 101,875%
  • Actuarieel rendement: 3,444% (bruto)
  • Nominale waarde: 1000 euro

Enovos International is de moedermaatschappij van de Enovos groep en werkt vanuit Luxemburg. De maatschappij positioneert zichzelf als een onafhankelijke energieleverancier in het hart van Europa. Via haar filia- len en productiefaciliteiten in Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, België en Italië biedt zij geïntegreerde oplossingen, gebaseerd op een intelli- gente combinatie van innoverende producten en diensten op het vlak van energie.

Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat netto 20.020 EUR overschrijdt (inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een ”bijkomende heffing op roerende inkomsten” van 4 % verschuldigd op het hogere gedeelte, dat enkel belast was tegen 21%. Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting.