Eneco lanceert obligatie Eneco Invest

Energiebedrijf Eneco lanceert Eneco Invest. Deze groene obligatie wordt vandaag voorgesteld aan alle Eneco-klanten, die de mogelijkheid zullen krijgen om in te tekenen. Eneco is hiermee de eerste energieleverancier die een dergelijk participatief project aan haar klanten aanbiedt. Met dit project bevestigt Eneco haar missie van ‘Duurzame energie voor iedereen’, waarbij energieproductie en participatie hand in hand gaan.

Met de groene obligatie van Eneco Invest, geeft Eneco de kans aan haar klanten om mee te investeren in een windpark voor duurzame energieproductie. Elke klant kan één obligatie van €250 aankopen, met een looptijd van negen jaar en een voor drie jaar vastgelegd jaarlijks rendement van 6% bruto. Voor de 6 resterende jaren wordt het rendement berekend op basis van een financiële formule. Na 3 en 6 jaar wordt het bruto-rendement herrekend volgens een formule die de internationale financiële markten volgt (6 Maand Euribor+ 3%), met een minimum van 3% en een maximum van 8%. Als dit nieuwe rendement niet meer voldoet aan uw verwachtingen, dan is het steeds mogelijk een terugbetaling te vragen van uw geïnvesteerde bedrag. De waarde van 6 maand Euribor is 0,348% op 11 juni 2014. Na 9 jaar ontvangt u uw investering volledig terug. Behalve in geval van faillissement van de Emittent.

De wet bepaalt dat op het rendement van een obligatie roerende voorheffing moet worden ingehouden. Op het moment van uitgifte bedraagt deze 25%. Het brutorendement in de eerste 3 jaar van de obligatie bedraagt 6% op uw investering. Na afhouding van de roerende voorheffing blijft er dus nog 4,5% nettorendement over. Het is dat nettorendement dat Eneco jaarlijks op uw bankrekening zal storten. Over de administratieve afhandeling van de roerende voorheffing hoeft u zich geen zorgen te maken: die neemt Eneco zonder extra kosten voor zijn rekening. Ook wanneer na 3 en 6 jaar het brutorendement wordt herrekend (volgens de formule “6 Maand Euribor + 3%”, met een minimum van 3% en een maximum van 8%) zal het afhouden van de roerende voorheffing of eventuele andere heffingen steeds gebeuren zoals de wet het voorschrijft.

Maximaal 15 000 klanten kunnen zich inschrijven. Zijn er méér kandidaten, dan worden de obligaties toegekend in volgorde van aanvraag, tot het maximum aantal is bereikt. Kandidaten die hierdoor geen obligatie toegekend kregen, worden hiervan zo spoedig mogelijk na de vervroegde afsluiting op de hoogte gebracht.

De obligatiehouders van Eneco Invest zullen mee investeren in het windmolenpark Tivano in Gouvy, een dorp in de provincie Luxemburg. Hier leveren 5 windturbines een totale capaciteit van 11,5 MW. De geschatte jaarlijkse elektriciteitsproductie is 22.734 MWh. “Ik ben ontzettend blij met de lancering van Eneco Invest”, zegt Christophe Degrez, CEO Eneco België. “We zijn nog maar drie jaar op de particuliere markt en passen nu al toe wat we van in het begin beloofd hebben: onze klanten dicht bij onze ambitie van 100% groene elektriciteit betrekken. Een groene obligatie sluit nauw aan bij onze bedrijfsfilosofie van ‘samen’. Hoe meer klanten met een klein bedrag investeren in Eneco Invest, hoe meer de duurzame energieproductie in België kan groeien.”

Meer info kan u vinden op de website van Eneco