Elektronisch bankieren populair en goedkoper voor consument

In opdracht van Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters voerde de FOD Economie een onderzoek naar de evolutie van de kostprijs van een zichtrekening. Voor een gebruiker die zijn betaalgedrag tussen 2011 en 2015 ongewijzigd liet, stijgt de gemiddelde kostprijs van een zichtrekening met 5,5%. In dezelfde periode steeg de consumptieprijsindex met 4,3%. De gebruiker die zijn betaalgedrag in 2015 aanpast ten opzichte van 2011 en met andere woorden minder geldafhalingen aan het loket verricht en minder papieren overschrijvingen uitvoert ten voordele van elektronisch betaalverkeer, betaalt gemiddeld 4,6 % minder voor zijn zichtrekening. Bij Bankshopper.be kan je alle zichtrekeningen vergelijken.

De studie in detail

De studie werpt een blik op het betaalverkeer van de gemiddelde Belg tussen 2011 en 2015. Gedurende deze vier jaar toont het elektronisch bankieren zich een sterke groeier en verliezen de papieren overschrijvingen terrein. Vier verschillende gebruikersprofielen werden opgemaakt. Het elektronisch profiel toont zich met 37% het sterkst aanwezig op de Belgische markt, gevolgd door het traditioneel profiel met 27,2%. Het standaard profiel – personen die zowel aan elektronisch als traditioneel bankieren doen – lijkt het minst te kunnen bekoren met 17%. Tot slot is er ook nog het kredietkaartprofiel – personen met een elektronisch profiel die ook een kredietkaart bezitten – met 18,9%. Wanneer een klant tussen 2011 en 2015 zijn betaalgedrag aangepast heeft en dus bv. minder papieren overschrijvingen heeft uitgevoerd en meer gelafhalingen gedaan heeft aan een geldautomaat i.p.v. aan loket, zal hij volgens de studie gemiddeld 4,6% minder betalen voor zijn zichtrekening.

Uniek bankmodel

De cijfers uit de studie tonen dus aan dat er wezenlijke kostenbesparingen verbonden zijn aan het inzetten op nieuwe banktoepassingen voor de digitale consument. Bovendien heeft digitaal bankieren nog heel wat bijkomende voordelen: het is eenvoudig (uit te leggen), veilig en snel. Tegelijkertijd is het zo dat het Belgisch bankenlandschap zodanig is opgezet dat zowel de traditionele als de elektronische klant zijn gading kan vinden in het bankgamma. Het unieke multichannel model zorgt er namelijk voor dat er enerzijds wordt ingezet op digitale banktoepassingen zoals internetbankieren en mobiel bankieren en anderzijds op een uitgebreid traditioneel kantorenlandschap waarbij de meer traditionele klanten overschrijvingen en geldafhalingen kunnen blijven voltrekken in een bankkantoor.

Meer informatie

De volledige studie kunt u hier nalezen.