Einde tariefactie op de Centea-Plusspaarrekening

In detail 

Vandaag eindigt de tariefactie op de Centea-Plusspaarrekening. Deze actie liep van 1 tot en met 29 juni. Nieuwe spaargelden die voldoen aan het actiereglement en gestort werden op een nieuwe Centea-Plusspaarrekening tijdens de actieperiode genieten een verhoogde getrouwheidspremie van 1,50%. De verhoogde getrouwheidspremie blijft 12 maanden gegarandeerd voor deze stortingen. Vanaf 30 juni 2010 krijgt u op de Plusspaarrekening van Centea een basisrente van 1.00% en een getrouwheidspremie van  0,75%. De vermelde rentevoeten zijn brutotarieven op jaarbasis. De rentevergoeding geniet een vrijstelling van roerende voorheffing voor een bedrag van 1 730 euro per belastingplichtige voor het inkomstenjaar 2010.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.centea.be

Overzicht : spaarrekeningen

Depositogarantiefonds : België

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be