Een termijnrekening met een coupon van 7,50%?

In detail

Geen enkel spaarproduct blijkt nog immuun te zijn voor de daling van de marktrente. Talloze banken verlaagden de jongste maanden de rente op spaarrekeningen, kasbons en termijnrekeningen. In zijn zoektocht naar meer rendement komt de spaarder vandaag wel eens uit bij banken die met zeer inventieve producten proberen om (nieuwe) spaargelden aan te trekken. Zo is er het fenomeen van termijnrekeningen en kasbons met een progressieve rente. Bij deze producten ligt het rendement van de coupon elk jaar hoger.

Kampioen op dit vlak is Banca Monte Paschi. Voor haar termijnrekening op 7 jaar (Paschi Premium) laat deze bank haar rente stijgen tot 7,50% bruto. Maar ook hier zijn er enkele kanttekeningen. Zoals eerder al gezegd gaat het hier over een product met progressieve rente. Met andere woorden ligt het rendement van de coupon elk jaar hoger. Bij dit product van Banca Monte Paschi ligt de rente het eerste jaar slechts op 2,00% bruto en 2,50% het tweede jaar om dus zo jaarlijks verder te stijgen naar 7,50% bruto voor het zevende en laatste jaar.

Bij dit soort producten is het dus zeker aan te raden om niet enkel naar de hoogste coupons te kijken maar een gemiddelde te maken van deze jaarlijkse progressieve rente. Voor deze Paschi Premium termijnrekening op 7 jaar geeft deze bereking als resultaat een nettorendement van 2,90% (rekeninghoudend met een roerende voorheffing van 25%). Dit is dus nauwelijks meer dan de rente van de betere spaarrekening. De spaarrekening heeft als bijkomend voordeel dat u uw geld niet gedurende zeven jaar moet vastzetten.

Banca Monte Paschi

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's verlaagde op 5 december 2012 nog de waardering van Banca Monte Paschi. De Bank moet het nu doen met een BB+ rating in plaats van de eerdere BBB-. Banken met de rating BB+ hebben producten in hun portefeuille met een hoog speculatief gehalte. Dit betekent dat deze banken een groter risico nemen met beleggingen die zij doen (o.a. met spaartegoeden van spaarders). Hierdoor zijn deze banken in grotere mate gevoelig voor onverwachte veranderingen in de markt. De verlaging komt er als gevolg van de aanhoudende schuldencrisis van het thuisland Italië. Banca Monte Paschi Belgio is de enige bank naar Belgisch recht van Italiaanse herkomst die in België actief is. De bank is sinds 1947 in België aanwezig en biedt zowel particulieren als Belgische en buitenlandse bedrijven en instellingen haar diensten aan. Banca Monte Paschi Belgio maakt deel uit van de groep Monte dei Paschi di Siena, waarvan de moedermaatschappij in 1472 werd gesticht. Deze bankgroep is in heel de wereld aanwezig en telt alleen al in Italië meer dan 3.000 agentschappen.

De tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij deze bank zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon door de Belgische depositogarantiebescherming. Ook kasbons op een effectenrekening uitgegeven door de bank vallen onder de depositogarantiebescherming. Het is aangeraden om onder het toepasselijke plafond van Belgische depositogarantiebescherming (100.000 euro per persoon en per bank) te blijven.